Online bets for sports betting fans
Active users: 282       Español Português English

Top bets

Over 75.5
Under 75.5
Novikov V. (-2.5)

The table below shows the highest or best paid odds by bookmakers to each possible outcome, according to the bet type selected, in the most upcoming Table Tennis events.

Bet type
01 December 2022
Ukraine Setka Cup Men
14:35Bielokon E.0.51.70 Kovalchuk K.-0.51.80 
14:35Skripnik S.0.51.70 Mrykh M.-0.51.80 
14:40Novikov V.-2.51.75 Skhabitsky S.2.51.75 
14:40Shipilov A.0.51.70 Chaikovskyi B.-0.51.80 
14:50Kononikhin V.-4.51.75 Yurenev O.4.51.75 
14:55Treschetka N.0.51.75 Motrunych I.-0.51.75 
14:55Stepanchuk Y.-3.51.75 Peltek V.3.51.75 
15:00Panchenko B.2.51.75 Miroshnichenko S.-2.51.75 
15:00Klymenko K.-5.51.75 Semenets S.5.51.75 
15:05Gaynyuk V.4.51.70 Gusev V.-4.51.80 
15:05Kolbasenko A.-3.51.80 Sachuk S.3.51.70 
15:10Kucheryaviy V.2.51.75 Kovshun Y.-2.51.75 
15:25Peretyatko A.0.51.70 Kuprikov S.-0.51.80 
15:25Pirtyk B.3.51.75 Melnik O.-3.51.75 
15:30Timofeev O.5.51.75 Smyk V.-5.51.75 
15:30Zaykun A.3.51.75 Kurilenko O.-3.51.75 
15:35Mrykh M.-3.51.75 Yurkov A.3.51.75 
15:35Kim D.-2.51.75 Yaremenko R.2.51.75 
15:40Kondratenko V.0.51.70 Novikov V.-0.51.80 
15:55Motrunych I.-3.51.75 Plakhtiy B.3.51.75 
15:55Skorik O.-4.51.75 Chuliukov S.4.51.75 
16:00Panchenko B.2.51.75 Aristarkhov S.-2.51.75 
16:00Klymenko K.4.51.75 Solomko S.-4.51.75 
16:05Bielokon E.-3.51.75 Gusev V.3.51.75 
16:05Skripnik S.2.51.75 Efimenko I.-2.51.75 
16:10Kovshun Y.0.51.70 Kurtenko A.-0.51.80 
16:25Homylko A.7.51.70 Kobets V.-7.51.80 
16:25Krivoi I.-3.51.75 Treschetka N.3.51.75 
16:30Smyk V.3.51.75 Semenets S.-3.51.75 
16:30Kurilenko O.-3.51.75 Miroshnichenko S.3.51.75 
16:35Kolbasenko A.-4.51.75 Mrykh M.4.51.75 
16:35Yaremenko R.-2.51.75 Kovalchuk K.2.51.75 
16:40Kucheryaviy V.-5.51.75 Skhabitsky S.5.51.75 
16:40Konkulovskyi R.0.51.70 Guchok A.-0.51.80 
16:55Peretyatko A.1.51.75 Chuliukov S.-1.51.75 
16:55Pirtyk B.0.51.70 Motrunych I.-0.51.80 
17:00Timofeev O.0.51.70 Solomko S.-0.51.80 
17:00Zaykun A.-1.51.75 Aristarkhov S.1.51.75 
17:05Skripnik S.-3.51.75 Sachuk S.3.51.75 
17:05Gaynyuk V.2.51.75 Kim D.-2.51.75 
17:10Kondratenko V.7.51.70 Kovshun Y.-7.51.80 
17:10Chulanov O.-2.51.75 Sheremeta V.2.51.75 
17:25Treschetka N.0.51.75 Melnik O.-0.51.75 
17:25Kobets V.-7.51.80 Kuprikov S.7.51.70 
17:30Panchenko B.3.51.75 Kurilenko O.-3.51.75 
17:30Klymenko K.1.51.75 Smyk V.-1.51.75 
17:35Bielokon E.-0.51.75 Yaremenko R.0.51.75 
17:35Yurkov A.0.51.70 Efimenko I.-0.51.80 
17:40Sydorak V.5.51.80 Okopnyy V.-5.51.70 
17:40Kucheryaviy V.2.51.75 Novikov V.-2.51.75 
Close
Login to place bets